Wright Econ 35 Pound Bumper Plates (Pair)
Double click for enlarge

Wright Econ 35 Pound Bumper Plates (Pair)